• Blog

    Sprzedawca konia mnie oszukał!

    W komentarzu pod jednym z ostatnich wpisów został poruszony bardzo ważny temat, mianowicie zatajenie wad konia przez sprzedawcę w momencie jego sprzedaży. Co w takiej sytuacji możesz zrobić? Przede wszystkim możesz skorzystać z rękojmi, która polega na tym, że jeżeli przedmiot umowy, w tym wypadku koń, posiada wady to kupujący może żądać obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy (może także żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, jednak w przypadku koni jest to znacznie utrudnione, gdyż chodzi nam o konkretne zwierzę). Aby jednak do tego doszło należy udowodnić, że: koń rzeczywiście posiada „wadę”, sprzedający wiedział o owej wadzie, została ona przed Tobą zatajona, a zatem nie wiedziałeś o niej w…