• Blog

    Negatywne i obraźliwe komentarze w internecie na temat stajni

    W dobie internetu i ogromnej popularności wszelkiego rodzaju portali społecznościowych temat wypisywania nieprzychylnych komentarzy jest niemal na porządku dziennym. Należy jednak potrafić dostrzec różnicę pomiędzy komentarzem negatywnym a obraźliwym, gdyż ten drugi niesie za sobą konsekwencje prawne. Komentarz negatywny ma na celu ukazanie nieprzyjemnej sytuacji, która nas spotkała w danej stajni, co najlepiej byłoby poprzeć dowodami. Mianowicie, jeżeli ma zostać stwierdzony jakiś fakt, np. konie są zaniedbane to należałoby mieć w zanadrzu np. zdjęcia to dokumentujące. W przypadku wyrażania własnej opinii o danym miejscu oczywiście przysługuje nam wolność słowa, nie zapominajmy jednak, że nasze wolności kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa drugiego człowieka, a zatem aby nie naruszyć jego…

  • Blog

    Co się stanie z koniem w przypadku rozwodu?

    Kwestia rozwodu zawsze rodzi wiele problemów, jeśli chodzi o podział majątku małżonków. Na wstępie należy zaznaczyć, że możliwe są 2 możliwości rozwiązania niniejszej sytuacji, w zależności od tego czy małżonkowie objęci byli ustawową wspólnością majątkową czy też zawarli tzw. intercyzę. Jakkolwiek druga opcja nie powinna budzić żadnych wątpliwości (gdy koń został zakupiony przez jednego z małżonków), bowiem każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek, tak w przypadku wspólności majątkowej kwestia jest nieco bardziej skomplikowana.             Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym majątkiem wspólnym jest wszystko to, co małżonkowie, zarówno wspólnie jaki i każdy z osobna, nabędą po zawarciu małżeństwa. Co to w praktyce oznacza? Jeżeli żona postanowi kupić konia to…