• Blog

    Umowa pensjonatu dla konia

    Umowa pensjonatu nie została wprost uregulowana przez przepisy prawa, przez co zaliczana jest do kręgu tzw. umów nienazwanych. Strony mogą zatem zawrzeć ją w dowolnej formie oraz dowolnie ją ukształtować. Jednakże aby uniknąć sporów co do interpretacji warto pamiętać, jakie elementy powinniśmy zawrzeć w umowie, żeby zabezpieczyć prawa obydwu stron. Przede wszystkim pamiętajmy, że mimo dowolności co do formy, warto sporządzić ją na piśmie! W razie jakichkolwiek problemów stanowi ona dowód tego, do czego każda ze stron się zobowiązała. Poza podstawowymi elementami, takimi jak data i miejsce zawarcia umowy, oznaczenie stron zawierających umowę, warto także zwrócić uwagę na kwestie, takie jak: dokładnie oznaczenie jakiego konia umowa dotyczy oraz jego stanu…