Blog

Co się stanie z koniem w przypadku rozwodu?

Kwestia rozwodu zawsze rodzi wiele problemów, jeśli chodzi o podział majątku małżonków. Na wstępie należy zaznaczyć, że możliwe są 2 możliwości rozwiązania niniejszej sytuacji, w zależności od tego czy małżonkowie objęci byli ustawową wspólnością majątkową czy też zawarli tzw. intercyzę. Jakkolwiek druga opcja nie powinna budzić żadnych wątpliwości (gdy koń został zakupiony przez jednego z małżonków), bowiem każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek, tak w przypadku wspólności majątkowej kwestia jest nieco bardziej skomplikowana.

            Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym majątkiem wspólnym jest wszystko to, co małżonkowie, zarówno wspólnie jaki i każdy z osobna, nabędą po zawarciu małżeństwa.

Co to w praktyce oznacza?

Jeżeli żona postanowi kupić konia to będzie on zaliczał się do majątku wspólnego, nawet jeżeli w umowie będzie widniało wyłącznie jej nazwisko.

Istnieje jednak katalog przypadków, w których pewne przedmioty (należy pamiętać, że koń, jak każde inne zwierzę, co do zasady jest traktowane jako rzecz) mimo iż zostaną nabyte w trakcie trwania małżeństwa będą należały do majątku osobistego małżonka. Kiedy więc koń nie będzie częścią wspólności majątkowej?

  • Jeżeli kupiłeś go przed zawarciem małżeństwa
  • Jeżeli otrzymałeś go w spadku, poprzez zapis bądź darowiznę, a spadkodawca/darczyńca nie postanowił inaczej. A co w przypadku, gdy koń będzie prezentem ślubnym dla pary młodej, mimo że tylko jedno z małżonków jeździ konno, a drugie nie ma na ten temat żadnej wiedzy? Należałoby przyjąć, że koń będzie stanowił część majątku wspólnego, gdyż co do zasady każdy prezent ślubny jest z przeznaczeniem dla obojga małżonków.
  • Gdy koń ma służyć wyłącznie zaspokajaniu osobistych potrzeb jednego z małżonków. Oznacza to, że koń nie będzie częścią wspólności majątkowej, jeżeli drugi z małżonków nie ma zielonego pojęcia na temat koni, nie zajmuje się nimi i nie jeździ na nich (osobny wpis na ten temat pojawi się niebawem)

W przypadku gdy małżonków łączy ustawowa wspólność majątkowa i dojdzie do rozwodu, przypadający im majątek dzieli się po połowie dla każdego z nich. Co zatem, jeśli okaże się, że koń jednak zalicza się do majątku wspólnego? Istnieją 3 możliwości:

  1. Sprzedaż konia i podział uzyskanej ceny pomiędzy małżonków
  2. Konia zatrzymuje jeden z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka
  3. Poprzez porozumienie się małżonków na zasadzie „ja zatrzymam konia, a ty samochód”, jeśli obydwa „przedmioty” są porównywalnej wartości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.