Blog

Czy wygrana w zawodach jeździeckich ulega opodatkowaniu?

Udział w zawodach jeździeckich wymaga ogromnego wysiłku i pracy zarówno konia jak i jeźdźca. Gra jest jednak warta świeczki, przede wszystkim dla własnej satysfakcji, ale i samej nagrody, która w zależności od rangi zawodów przybiera różną wartość.

Jednak czy zastanawiałeś/aś się kiedyś czy zdobywając nagrodę na zawodach jeździeckich musisz odprowadzić od niej podatek?

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawody jeździeckie są określane mianem konkursu. Wynika to z tego, iż organy podatkowe określają mianem konkursu przedsięwzięcie zawierające element współzawodnictwa oraz mające na celu osiągnięcie najlepszego rezultatu, w wyniku którego wyłoniony zostanie zwycięzca bądź kilku zwycięzców. Aby dane zawody podlegały pod definicję konkursu musi zostać sporządzony regulamin zawierający następujące kryteria:

a) nazwę konkursu

b) organizatora

c) uczestników

d) nagrody

e) sposób wyłonienia zwycięzców.

W związku z tym po stronie osób biorących udział w zawodach jeździeckich z tytułu otrzymanych nagród powstanie przychód z innych źródeł. Zgodnie z przepisami pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Całe szczęście nie dotyczy to wszystkich wygranych, gdyż ustawodawca przewidział wyjątek od powyższej reguły, mianowicie nie dotyczy to m.in. wartości wygranych w konkursach z dziedziny sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

W przypadku gdy wartość wygranej przekroczy powyższą kwotę obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na organizatorze, nie na uczestnikach.

A Wy co najbardziej lubicie w zawodach? Satysfakcję, rywalizację, chęć sprawdzenia własnych umiejętności czy nagrody?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.