Blog

Umowa dzierżawy konia

Możliwość dzierżawy konia jest nie tylko dobrym rozwiązaniem w przypadku gdy nie stać Cię na kupno własnego konia, ale także formą sprawdzenia się, czy jesteś w stanie sprostać opiece nad nim, co jest ważne przede wszystkim w przypadku młodych adeptów jeździectwa.
Jednakże czym jest dzierżawa i jak to wygląda od strony prawnej?

Przez dzierżawę konia rozumie się umowę, w której wydzierżawiający (właściciel) oddaje konia dzierżawcy (Tobie) do używania i pobierania pożytków przez czas określony bądź nieokreślony w zamian za zapłatę umówionej kwoty pieniężnej (czynsz).

Używanie konia oczywiście może polegać na jeździe konnej, udziale w zawodach lub innego rodzaju wydarzeniach (wszystko to jednak należy dokładnie uregulować w umowie!), natomiast pożytkiem będzie chociażby nasienie ogiera bądź źrebak urodzony przez klacz, a także uzyskana zapłata za udzielanie lekcji jazdy konnej na wydzierżawianym koniu (należy jednak pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy umowa tak stanowi!).

Bardzo ważne jest dokładne określenie w umowie, w jakim celu koń może być użytkowany oraz w jakim zakresie, np. czy można trenować skoki, ujeżdżenie, czy można brać na nim udział w zawodach, czy treningi mają odbywać się z określoną osobą itd. Wszelkie odstępstwa od owych uregulowań wymagają zgody wydzierżawiającego.

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest ustalenie praw i obowiązków obydwu stron umowy. Mianowicie ustalenie kto pokrywa koszty utrzymania konia (np. pensjonat, wyżywienie, kowal, weterynarz), a także czy jeżdżąc na koniu można przykładowo korzystać ze sprzętu wydzierżawiającego czy własnego. Ostatnia kwestia może okazać się również istotna zwłaszcza w przypadku chęci używania własnego sprzętu przez dzierżawcę, który może okazać się nieodpowiedni dla konia, np. używanie zbyt ostrego wędzidła.

Inną kwestią, o której nie należy zapominać jest to, że jeżeli w umowie nie ma zapisu o możliwości udostępniania konia do jazdy osobom trzecim to nie możesz tego robić! I nie ma tu znaczenia czy chodzi o możliwość bezpłatnej przejażdżki koleżance, udzielenie odpłatnej lekcji jazdy konnej, czy poddzierżawę. Na to wszystko musi wyrazić zgodę wydzierżawiający, w przeciwnym razie będzie mógł on wypowiedzieć umowę „od zaraz”.

Nie zapomnij także o uwzględnieniu terminu oraz sposobu płatności czynszu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.