Blog

Negatywne i obraźliwe komentarze w internecie na temat stajni

W dobie internetu i ogromnej popularności wszelkiego rodzaju portali społecznościowych temat wypisywania nieprzychylnych komentarzy jest niemal na porządku dziennym. Należy jednak potrafić dostrzec różnicę pomiędzy komentarzem negatywnym a obraźliwym, gdyż ten drugi niesie za sobą konsekwencje prawne.

Komentarz negatywny ma na celu ukazanie nieprzyjemnej sytuacji, która nas spotkała w danej stajni, co najlepiej byłoby poprzeć dowodami. Mianowicie, jeżeli ma zostać stwierdzony jakiś fakt, np. konie są zaniedbane to należałoby mieć w zanadrzu np. zdjęcia to dokumentujące. W przypadku wyrażania własnej opinii o danym miejscu oczywiście przysługuje nam wolność słowa, nie zapominajmy jednak, że nasze wolności kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa drugiego człowieka, a zatem aby nie naruszyć jego dóbr osobistych (np. dobre imię). Subiektywne odczucia, opinie, poglądy mogą być wyrażane jednakże w kulturalny sposób, np. „niemiły instruktor”. W związku z tym określenia takie jak „idiota” czy „złodziej” mogą naruszać dobra osobiste danej osoby i należą do kategorii komentarzy obraźliwych.

Co grozi za obraźliwe komentarze?

Sprawa taka może zostać skierowana zarówno na drogę cywilną jak i karną.

  1. Na drogę cywilną w przypadku wspomnianego już naruszenia dóbr osobistych, w postaci chociażby dobrego imienia. W takim przypadku właścicielowi stajni przysługuje roszczenie o zaniechanie tego działania, a także o usunięcie jego skutków, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (jeżeli komentarz został opublikowany na facebooku, to również tam powinno pojawić się takie sprostowanie). Ponadto, może ubiegać się o zadośćuczynienie lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Co więcej, jeżeli wskutek takich obraźliwych komentarzy stajni została wyrządzona szkoda majątkowa może ponadto żądać zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.
  2. Na drogę karną podnosząc zarzut zniesławienia bądź zniewagi. Zniesławienie polega na pomawianiu stajni o postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (nieodpowiednio przygotowane konie, niewykwalifikowani instruktorzy itp.). Za tego typu działania grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku! W przypadku zniesławienia jedyną możliwością uniknięcia odpowiedzialności jest ukazanie, że przytaczane stwierdzenia są prawdziwe.

Należy zawsze pamiętać, że w internecie nie jest się anonimowym, czy to z uwagi na posiadane konto na facebooku, Instagramie, twitterze czy wystawiając komentarz na google. Granica pomiędzy wolnością słowa a naruszeniem prawa jest niezwykle cienka i nietrudno o jej przekroczenie. Nie dawajmy ponieść się emocjom, a wszelkie nieporozumienia bądź uwagi wyraźmy w sposób kulturalny i uprzejmy, najlepiej osobiście. W przypadku opinii na temat danego miejsca pamiętajmy, że zawsze mają one charakter subiektywny, coś co nie podoba się Tobie, może przypaść do gustu innej osobie, dlatego nie zniechęcajmy innych do danego miejsca w tenże sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.